HAPPY NEW YEAR! LA MULTI ANI! GOTT NYTT ÅR!


Dear Friends, before writing your „new year resolutions”, please take 20 minutes and look at this simple, but very informative video! I would like to know that you are aware of your role in the sustainability of our Planet! 
ONLY in this case we may wish: Happy New Year!

https://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/?fbclid=IwAR31M19nRVJDunrmjvZA73wQHDO0rbdPeqZlENa8rmfAMiotet0xHdtEdpA

Dragi prieteni, înainte de a vă scrie rezoluțiile pentru noul an, vă invit să dedicati 20 de minute acestui video simplu, dar foarte informativ si folositor! Aș dori să știu că sunteți conștienți de rolul fiecaruia dintre noi în viabilitatea si durabilitatea Planetei noastre! 
DOAR in acest caz noi ne putem ura cu adevarat 
LA MULTI ANI!

https://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/?fbclid=IwAR31M19nRVJDunrmjvZA73wQHDO0rbdPeqZlENa8rmfAMiotet0xHdtEdpA

Reclame

Unitatea Bisericilor Ortodoxe este distrusă intenționat de „a treia Romă”

Patriarhia Moscovei rupe relațiile canonice cu Patriarhia Ecumenică in semn de protest față de decizia Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului de a acorda autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina. În acest sens, primul pas reprezintă decizia din 14 septembrie 2018 a Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse în care se impune nepominirea Patriarhului Ecumenic la slujba Sf. Liturghii. La lucrările acestui Sinod a participat și Mitropolitul Vladimir, reprezintantul Patriarhiei Ruse în R. Moldova, care apără cu vehemență jurisdicția necanonică a Bisericii Ruse asupra teritoriul dintre Prut și Nistru. În cazul în care Biserica Ortodoxă din Ucraina va primi tomosul de autocefalie, va apărea o întrebare firească – ce soartă așteaptă Biserica Ortodoxă din Moldova? Rămâne ea în continuare în sferă de influență necanonică a Bisericii Ruse, și deci, izolată de majoritatea Bisericilor Ortodoxe, sau e timpul să recunoască adevărul canonic, național și istoric, și să iasă definitiv de sub influența imperialistă a Moscovei?

După prăbușirea URSS, a venit timpul dispariției imperialismului bisericesc care s-a clădit pe anexări teritoriale abuzive. Dacă privim la această problemă din punctul de vedere canonic, situația devine destul de clară și în defavoarea Bisericii Ortodoxe Ruse. 

În spaţiul răsăritean, Bisericile Ortodoxe au ajuns să se organizeze în Biserici naţionale, după criterii etnice, conform canonului 34 apostolic, care prevede ca episcopii fiecărui neam să aibă Îtâistătător (cap spiritual) din neamul lor. Acest principiu canonic fundamental în conducerea Bisericii Ortodoxe s-a perpetuat de-a lungul istoriei şi este valabil şi astăzi în toate Bisericile autocefale, care nu fac abstracţie de realitatea istorică a unui popor sau neam. 

Însăşi titulatura oficială a Bisericii Ortodoxe autocefale conţine numele etniei sau neamului pe care îl slujeşte Biserica respectivă, ca de exemplu: Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Rusă. Or, moldovenii din R. Moldova sunt români şi vorbesc limba română, chiar dacă un dialect regional al ei, dar română şi nu „moldovenească”, iar Patriarhul românilor e la Bucureşti şi toţi românii trebuie să asculte de Patriarhul Românilor, chiar dacă, din punct de vedere politic, aceasta nu le place unora. 

Biserica Ortodoxă Rusă şi-a extins jurisdicţia asupra Basarabiei, nu conform canoanelor bisericeşti, ci în urma încălcării lor, când teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost alipit forţat în 1812 la Rusia Ţaristă şi în 1940 la U.R.S.S., fără ca populaţia Basarabiei să fie consultată în această privinţă. Biserica Rusă a profitat de această ocupaţie politică şi şi-a extins jurisdicţia asupra noului  teritoriu anexat.

Astfel, au fost încălcate: canonul 34 apostolic, canonul 8 al  Sinodului III Ecumenic, care obligă ca „nici un episcop să nu cuprindă altă eparhie, care nu a fost mai de mult şi dintru început sub mâna lui sau a celor dinaintea lui. Iar dacă cineva a cuprins o eparhie străină şi în chip silnic a pus-o sub stăpânirea lui, pe aceasta să o dea înapoi” şi canoanele 13, 21 şi 22 ale Sinodului de la Catargina, precum şi canonul 2 al Sinodului II Ecumenic, care interzic „episcopului unei anumite eparhii să-şi întindă puterea asupra altei eparhii”.

Biserica Ortodoxă Rusă este vinovată de încălcarea canoanelor menţionate mai sus, care condamnă extinderea şi menţinerea unei Biserici naţionale asupra altei etnii, în cazul nostru, jurisdicţia Bisericii Ruse asupra românilor ortodocşi din R. Moldova. De aceea, pretenţiile Patriarhiei Moscovei de a avea jurisdicţie asupra românilor din Basarabia, care au propria lor Patriarhie, sunt necanonice şi nedrepte.

Trebuie să fie clar, canoanele nu admit cuceriri canonice, ca urmare a unor cuceriri teritoriale! Aşadar, o jurisdicţie canonică instalată ca urmare a unor cuceriri politice, a fost şi este nulă de drept. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei sub jurisdicţia Patriarhiei Române este, de fapt, o restabilire a drepturilor canonice istorice şi nicidecum un atentat la suveranitatea şi independenţa R. Moldova. Mai ales că Patriarhia Română a fost cea dintâi care s-a adresat tuturor Bisericilor Ortodoxe din lume ca să intervină pe lângă guvernele lumii în favoarea recunoaşterii independenţei R. Moldova.

Acuzarea Patriarhiei Moscovei faţă de Patriarhia Română referitoare la reactivarea și activitatea Mitropoliei Basarabiei caracterizată de partea rusă ca „ingerinţă anticanonică în problemele interne ale Bisericii Ortodoxe din Moldova” este nefondată şi denotă o ambiţie imperialistă, contrară spiritului evanghelic, şi este atât iresponsabilă, cât şi contrară atitudinii Patriarhiei Ecumenice şi altor Biserici Ortodoxe care încă din 1993 au recunoscut canonicitatea reactivării Mitropoliei Basarabiei.

Prin urmare, atât R. Moldova, cât și Ucraina se află sub jurisdicția necanonică a Bisericii Ortodoxe Ruse, și această nedreptate va fi în curând reparată în Ucraina. Iar Mitropoliei Moldovei îi rămâne o sarcină existențială – de a lua o decizie istorică, de a fi partea creștinismul ortodox sau să continue activitatea în postură de schismatici. Quo vadis?!

Romeo Cemîrtan, doctor în teologie ortodoxă.

THROUGH EMPATHY AND TOLERANCE TO COHESION TRUTH IS STRANGER THAN FICTION

The subject of social cohesion in Moldova is on the agenda of the civil
society and the government. In order to find efficient solutions to strengthen
social cohesion, we need to identify the causes of its absence. There are many of
them, of course, and they are complex and controversial. The proposed project
tackles just one of them – the lack of communication among different ethnicities
about the experiences they went through six-seven decades ago – the Stalinist
deportations. Over the past 10 years, the subject of deportations comes up more
and more often in the public space, especially from the perspective of the victims
of the regime. Regretfully, the political class uses it to win votes, or to get back at
those who do not share the same ideas. Unfortunately, the voters are manipulated
and the gap amidst the ethnicities and generations increases. We, historians and
adult educators, though, are certain that a different goal can be achieved through
this dramatic, traumatizing experience, that of social cohesion.

Untitled

Viata_Bate_Filmul_eng

 

 

PRIN EMPATIE ȘI TOLERANȚĂ SPRE COEZIUNE: VIAȚA BATE FILMUL

Subiectul coeziunii sociale în RM este pe agenda societăți civile și guvernamentale. Pentru soluții eficiente în vederea consolidării coeziunii sociale, este necesar să găsim cauzele care stau la baza lipsei acesteia. Desigur, ele sunt numeroase, complexe și uneori foarte controversate. Proiectul propus abordează doar una din cauze – lipsa comunicării dintre diversele etnii și generații pe marginea experienței de viață trăită acum șase-șapte decenii – deportările staliniste. În ultimii 10 ani, în RM subiectul deportărilor tot mai des apare în spațiul public, din perspectiva victimelor regimului și, spre regret, este folosit de clasa politică pentru a atrage voturi sau a se revanșa cu cei care nu împărtășesc aceleași idei. Din păcate, are loc manipularea alegătorilor și mărirea prăpastiei dintre etnii și generații. Noi, însă, istorici și educatorii/instuctorii de adulți, suntem siguri că prin această experiență dramatică, traumatizantă pe care au trăit-o toate etniile se poate de atins un alt scop – coeziunea socială.

Istoriile de viață care curg printre lacrimi din aceste pagini au fost trăite de copii – de la 2 luni, la 18 ani. Anume așa vârstă aveau interlocutorii mei atunci când au trecut prin grozăvia mașinăriei de represiuni sovietice – deportările staliniste. Iar trei persoane au fost concepute și născute în locurile îndepărtate, unde părinții lor, tineri, frumoși și nevinovați au fost deportați. Cu membrii familiei lor sau singuri, acești copii au trebuit să se acomodeze la condițiile complet diferite și să supraviețuiască, în pofida tuturor intemperiilor. Viața lor, privită de la înălțimea a peste 70 de ani, poate servi ca sursă de inspirație pentru noi, cei care astăzi căutăm valori și strategii să depășim crize și probleme, sau dorim să aflăm adevărul în epoca post-adevărului.

Experiențele lor ne vorbesc despre natura firii umane, de la sacrificiu, până la umilință, de la prietenie, până la lipsa umanului. Totul ce li s-a întâmplat și nu i-a distrus, i-a făcut mai puternici. Ei au învățat anumite lecții și au tras concluzii, astfel încât au ajuns astăzi să fie lucizi, chiar dacă au avut o viață deosebit de grea. Valorile pe care s-au bazat în clipele infernale au fost cele care le-au adus salvarea: dragostea, credința, sacrificiul, hărnicia, perseverența – toate împletite le-au alimentat speranța că vor depăși greutățile.

Vă învit să trăiți alături de acești oameni clipele care pentru dânșii și famiile lor au însemnat lupta dintre viață și moarte. Și ei au ieșit învingători! Să trăim cu semnificație fiecare clipă și să prețuim pacea și cerul senin! Prin dragoste putem deveni puternici, căci dragostea e unicul lucru pe care împărtășindu-l, îl înmulțim! Prin credință, putem atinge culmi, căci ea ne înnalță! Prin sacrificiu pentru adevăr, hărnicie și perseverență rămanem oameni! Prin toleranță și empatie, putem construi coeziunea socială de care toți avem nevoie!

PRIN EMPATIE ȘI TOLERANȚĂ SPRE COEZIUNE VIAȚA BATE FILMUL

Istoriile au fost colectate de către Viorica Olaru-Cemîrtan pentru www.deportari.md și Programul de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

Această publicație apare în cadrul proiectului Toleranță și Empatie pentru COeziunea Socială – TECOS, cu suportul Programului de granturi „Iniţiative globale – Acţiuni locale” (2016-2017) pentru absolvenţii programelor de burse ale Open Society Foundations.

ЧЕРЕЗ СОПЕРЕЖИВАНИЕ И ТЕРПИМОСТЬ К СПЛОЧЕННОСТИ – Мемориальная Экспедиция в Сибирь – 2016 Дневник: вызовы и открытия

ЧЕРЕЗ СОПЕРЕЖИВАНИЕ И ТЕРПИМОСТЬ К СПЛОЧЕННОСТИ –  Мемориальная Экспедиция в Сибирь – 2016 Дневник: вызовы и открытия

В рамках проекта Терпимость и Сопереживание для Социального Сплочения –  TECOS осуществляется информационнaя гражданскaя кампания для распространения открытий Мемориальные Экспедиции (Экспедиции Памяти).

Эта публикация выходит в свет в рамках проекта Терпимость и Сопереживание для Социального Сплочения –  TECOS, при поддержке Программы Грантов „Глобальные инициативы – Местные действия” (2016-2017) для выпускников программ стипендиатов Фонда Открытое Общество (Open Society Foundations).

THROUGH EMPATHY AND TOLERANCE TO COHESION – The Memory Expedition into Siberia 2016 Dairy: challenges and findings

THROUGH EMPATHY AND TOLERANCE TO COHESION The Memory Expedition into Siberia 2016 Dairy: challenges and findings.

The project Tolerance and Empathy for Social Cohesion – TECOS is valuing the Memory Expedition via an information civic campaign.

This publication is part of the Tolerance and Empathy for Social Cohesion – TECOS project, with the support of the “Global Initiatives – Local Actions” Grants Program (2016-2017) for the alumni of the Open Society Foundations Scholarship Program.

 

Prin Empatie si Toleranta spre Coeziune – Jurnal de calatorie: Expeditiile Memoriei 2016 in Siberia: provocari si rezultate

Prin Empatie si Toleranta spre Coeziune – Jurnal de calatorie: Expeditiile Memoriei 2016 in Siberia: provocari si rezultate

Conceptul acestei brosuri este de a dezvolta empatia și toleranța între generații, etnii și diverse grupe sociale, prin valorificarea experienței traumatizante a deportărilor și recuperarea memoriei.

Această publicație apare în cadrul proiectului

Toleranță și Empatie pentru COeziunea Socială – TECOS,

cu suportul Programului de granturi „Iniţiative globale – Acţiuni locale” (2016-2017) pentru absolvenţii programelor de burse ale Open Society Foundations.