Misiune

 Scopurile şi obiectivele „TCEUForum”

 

 • Dezvoltarea totalităţii ştiinţelor socio-umane, amplificând schimbul de experienţă, schimbul cultural şi profesional între tinerii cercetători din Moldova şi cei din Uniunea Europeană.
 • Asociaţia desfăşoară activităţi de cercetare, dezvoltare şi utilitate publică în mai multe domenii socio-umane: Istorie şi Psihologie, Teologie şi Asistenţă Socială, Sociologie şi Echitate Gender, Mass-media, Jurisprudenţă, Educaţie şi Pedagogie, Politologie şi Relaţii Internaţionale, Invenţii Tehnologice şi Informaţionale, Literatură şi Filozofie, Artă şi Design Interior, Ecologie şi Amenajarea teritoriului, Sănătate Publică, Cultură, Patrimoniu, Turism. Ne propunem să susţinem şi să dezvoltăm aceste domenii considerându-le prioritare pentru dezvoltarea armonioasă a elitei ştiinţifice a R.M. în vederea integrării în Uniunea Europeană.
 • Constituirea unui forum care ar permite tinerilor profesionişti, studenţi, profesori, cercetători să-şi exprime preocupările ştiinţifice şi profesionale în domeniu.
 • Stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare ştiinţifico-metodică cu alte instituţii, centre şi organizaţii din R.M. şi străinătate, urmărind activităţi în comun.
 • Contribuirea la armonizarea raporturilor cu instituţiile, centrele, asociaţiile preocupate de domeniile socio-umanitare din R.M. ale căror obiective sunt apropiate de domeniul de interes al asociaţiei.
 • Transmiterea experienţei de cercetare şi implementare în domeniu, contribuind la formarea profesionistă a tinerilor cercetători.
 • Integrarea culturală şi ştiinţifică a muncii intelectuale a tinerilor cercetători din R.M. în spaţiul Uniunii Europene.
 • Promovarea valorilor general creştine şi naţionale prin mijloace mass-media şi ediţii naţionale şi internaţionale.
 • Identificarea, monitorizarea şi studierea problemelor din domeniile social-umane care sunt prioritare pentru integrarea europeană a R.M.
 • Crearea imaginii pozitive a R.M. în spaţiul european.
 • Monitorizarea proceselor de democratizare şi integrare europeană din R.M.
 • Susţinerea tinerilor cercetători în procesul de studiere şi educare, precum şi valorificarea rezultatelor, talentelor şi potenţialului lor.
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: