Structură

 

•1.          Departamentul Istorie şi Psihologie

Motto: Historia est magistra vitae.

Director departament – Viorica Olaru-Cemîrtan

Servicii:

 • § Investigaţii genealogice, stabilirea arborelui genealogic al familiei.
 • § Producerea emisiunilor radio şi TV cu tematică istorică.
 • § Consiliere ştiinţifico-practică în scrierea referatelor, tezelor, comunicărilor ştiinţifice istorice şi psihologice.
 • § Servicii de înregistrare a istoriilor orale povestite de persoanele ce au supravieţuit deportărilor staliniste, foametei, colectivizării forţate, represiunilor religioase etc.
 • § Psihoanaliză şi consiliere psihică a cuplului, familiei, adolescenţilor.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•2.          Departamentul Teologie şi 

                      Asistenţă Socială

Motto: Nihil sine Deo (nimic fără Dumnezeu).

Director departament – Ioan Barbău

 • § Consiliere ştiinţifico-practică în scrierea referatelor, tezelor, comunicărilor ştiinţifice teologice.
 • § Servicii de analiză academică a fenomenelor religioase istorice şi contemporane (relaţia stat-Biserică, raportul religie-politică, noile mişcări religioase şi renaşterea religioasă din spaţiul Sud-Est European după colapsul lagărului sovietic, religia şi mass-media, religia şi fenomenul secularizării, integrarea Bisericii Ortodoxe Române în spaţiul multicultural şi religios al Uniunii Europene.)
 • § Asistenţă socială familiilor social-vulnerabile, cu un singur părinte, cu membri plecaţi peste hotare la muncă.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•3.          Departamentul Sociologie şi 

                           Echitate Gender

Motto: Ibi victoria, ubi concordia ! – unde-i unire, acolo-i victorie !

Director departament – Iuliana Postică

 • § Consiliere ştiinţifico-practică în scrierea referatelor, tezelor, comunicărilor ştiinţifice sociologice şi cu tematică gender.
 • § Realizarea sondajelor sociologice, analizelor sociologice, gender.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•4.          Departamentul Mass-media

Motto:  Tantum possumus quantum scimus (Atîta putem cât ştim).

Director departament – Romeo Cemîrtan

 • § Realizarea sintezelor şi analizelor informaţionale cu privire la tematicile abordate în mass-media naţională şi internaţională (rusofonă, anglofon, francofonă, germanofonă etc.)
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.
 • § Servicii de investigaţii jurnalistice.

•5.          Departamentul Jurisprudenţă

Motto: Sine iustitia nulla libertas – fără justiţie nu-i nici o libertate.

Director departament – Marcela Ghermanschi

 • § Consiliere ştiinţifico-practică în scrierea referatelor, tezelor, comunicărilor ştiinţifice tematice.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•6.          Departamentul Educaţie şi

                          Pedagogie

Motto:  Nosce te ipsum – cunoaşte-te pe tine însuţi.

Director departament – Romeo Cemîrtan

 • § Consiliere ştiinţifico-practică în scrierea referatelor, tezelor, comunicărilor ştiinţifice tematice.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•7.          Departamentul Politologie şi

                     Relaţii Internaţionale

Motto:  Qui quaerit, repĕrit! – cine caută, găseşte!

Director departament – Oxana Chitoroga

 • § Consiliere ştiinţifico-practică în scrierea referatelor, tezelor, comunicărilor ştiinţifice tematice.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•8.          Departamentul Invenţii 

         Tehnologice şi Informaţionale 

Motto:  Perpetuum mobile

Director departament – Veaceslav Olaru

 • § Consiliere ştiinţifico-practică în scrierea referatelor, tezelor, comunicărilor ştiinţifice tematice.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•9.          Departamentul Literatură

                            şi  Filosofie 

Motto:  Ars scribendi – arta de a scrie.

Director departament – Viorica Olaru-Cemîrtan

 • § Editarea culegerilor de poezie, proză, eseuri colective sau individuale.
 • § Consiliere ştiinţifico-practică în scrierea referatelor, tezelor, comunicărilor ştiinţifice tematice.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•10.       Departamentul Artă

                şi Design Interior

Motto:  Ars longa, vita brevis – arta-i veşnică, viaţă-i scurta !

Director departament – Cristina Godovanciuc

 • § Servicii de design interior (pentru festivităţi, ocazii speciale, întâlniri de afaceri).
 • § Organizarea expoziţiilor artistice, vernisajelor, conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.
 • § Individualizarea felicitărilor, invitaţiilor cu texte originale, în versuri.

 

•11.       Departamentul Ecologie

            şi Amenajarea teritoriului 

Motto:  Modus vivendi – mod de viaţă.

Director departament – Ruslan Lungu

 • § Campanii de înverzire şi amenajare a teritoriului în vederea dezvoltării durabile a mediului înconjurător.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•12.       Departamentul Sănătate Publică 

Motto:  Mens sana in corpŏre sana.

Director departament – Irina Caraman

 • § Promovarea modului sănătos de viaţă, pe baza produselor din Aloe Vera şi miere de albine sub marca „Forever”.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

•13.       Departamentul Cultură,

                Patrimoniu, Turism 

Motto:  Vivat, crescat, floreat ! – trăiască, crească, înflorească !

Director departament – Natalia Olaru

 • § Servicii de turism cultural, ecologic şi rural în cele mai pitoreşti locuri ale Moldovei (Ţipova, Saharna, Orheiul Vechi, Soroca, mănăstirile şi locaşurile sfinte, treseele şi peşterile din zona Nistrului, valea Prutului).
 • § Organizarea festivalurilor, conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.

 

 

Serviciile prestate de ONG:

 

 • § Servicii de turism cultural, ecologic şi rural în cele mai pitoreşti locuri ale Moldovei (Ţipova, Saharna, Orheiul Vechi, Soroca, mănăstirile şi locaşurile sfinte, treseele şi peşterile din zona Nistrului, valea Prutului).
 • § Promovarea modului sănătos de viaţă, pe baza produselor din Aloe Vera şi miere de albine sub marca „Forever”.
 • § Individualizarea felicitărilor, invitaţiilor cu texte originale, în versuri.
 • § Servicii de design interior (pentru festivităţi, ocazii speciale, întâlniri de afaceri).
 • § Investigaţii genealogice, stabilirea arborelui genealogic al familiei.
 • § Producerea emisiunilor radio şi TV cu tematică istorică.
 • § Servicii de înregistrare a istoriilor orale povestite de persoanele ce au supravieţuit deportărilor staliniste, foametei, colectivizării forţate, represiunilor religioase etc.
 • § Psihoanaliză şi consiliere psihică a cuplului, familiei, adolescenţilor.
 • § Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, forumurilor tematice.
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: